Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bina girişi ve çalışma alanlarında yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Bina girişi ve çalışma alanlarında kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. nin ÖMERLİ MAH. HAKKI İLERİ CAD. NO:52 34555 ARNAVUTKÖY İSTANBUL adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden atessan@hs03.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Ateşsan 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Ateşsan Oluklu Mukavva

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bina girişi ve çalışma alanlarında yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Bina girişi ve çalışma alanlarında kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. nin ÖMERLİ MAH. HAKKI İLERİ CAD. NO:52 34555 ARNAVUTKÖY İSTANBUL adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden atessan@hs03.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Ateşsan 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
Ateşsan Oluklu Mukavva

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bina girişi ve çalışma alanlarında yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Bina girişi ve çalışma alanlarında kamera ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5.maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe Göre ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. nin ÖMERLİ MAH. HAKKI İLERİ CAD. NO:52 34555 ARNAVUTKÖY İSTANBUL adresine Başvuru Formunu, yazılı olarak veya KEP üzerinden atessan@hs03.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Ateşsan 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.